Twój koszyk jest pusty

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji składanych przez klientów zamówień. 
 
Administratorem danych osobowych jest: MARGITA Małgorzata Dąbrowska, ul. Prymasa Tysiąclecia 76 C, 01-424 Warszawa.
 
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację (zaznaczenie) stosownej klauzuli dostępnej podczas procesu rejestracji konta klienta w sklepie lub podczas procesu rejestracji zamówienia bez zakładania konta klienta.
 
Dane osobowe klienta sklepu będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień.
 
Klientowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia, pod warunkiem, że od dnia ostatniego zakupu minął okres regulowany przepisami skarbowymi zobowiązujący do przechowywania dokumentacji handlowej (obecnie 6 lat). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@margita-bezglutenowo.pl lub listownie na adres siedziby sklepu.
 
Administrator danych osobowych informuje, iż w celu realizacji złożonego w sklepie zamówienia niezbędne jest przekazanie danych osobowych klienta innym podmiotom biorącym udział w procesie realizacji zamówienia, w szczególności firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej odpowiedzialnym za doręczenie zamówionych produktów do klienta oraz, w przypadku wyboru przez klienta płatności on-line, firmie obsługującej płatności on-line.
 

 

Polityka prywatności sklepu internetowego Margita

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych

zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych

osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie

przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Margita Małgorzata Dąbrowska, ul. Prymasa Tysiąclecia 76C, 01-424 Warszawa.

Nr rejestracji w GIODO.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie

swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości

kontaktu z Tobą

• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

• Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w

celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np.

brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz

kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy

wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

• Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie

takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)

wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP

mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych

informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu

do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez

Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z

nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele

innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na

personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach

przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

• Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby

ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

• Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych

możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej

chwili możesz się z niego wypisać.

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą

korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz

sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie

korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych

poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta

bankowego.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania,

uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu

korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres

sklep@margita-bezglutenowo.pl lub listem poleconym na adres: Margita Małgorzata Dąbrowska

ul. Prymasa Tysiąclecia 76D, 01-424 Warszawa

Wróć